– Ingen får reise inn i Norge, og alle vil bli avvist ved grensen. Kun de som har kritisk grunn til å komme til Norge, skal få det. Vi gjør dette for å beskytte oss mot smitte, understreket statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse lørdag kveld.

Kort tid etter oppdaterte Avinor sine nettsider og presiserte at innenrikstrafikken ikke rammes.

– Fra og med mandag 16. mars kl. 08.00 blir det strengere restriksjoner på reiser inn og ut av Norge. All innenrikstrafikk vil gå som normalt, la Avinor ut på sine sider lørdag kveld klokka 19.10.

Kontakt reisebyrået

Avinor følger med på situasjonen fortløpende, og ny informasjon vil bli gitt på deres nettsider så fort det foreligger.

– Vi ber alle reisende om å forholde seg til informasjon fra flyselskapet sitt, heter det.

Nordmenn i utlandet må ta kontakt med sine respektive reisebyråer og flyselskap for å komme seg hjem, mens nordmenn som bor fast i utlandet, må forholde seg til sine lokale myndigheter.

– Ikke hermetisk stengt

Statsministeren sa også at Norge ikke er hermetisk stengt og lovte at nordmenn som er på reise i utlandet, skal få komme hjem.

– Vi har et samarbeid med Danmark slik at nordmenn får reise til Norge derfra, sa Solberg.

Danmark stengte sine grenser tidligere lørdag.

– De stedene vi vet det er mange nordmenn, vil vi forsøke å opprettholde et flytilbud, for eksempel mot Spania, men vi kan ikke garantere noe, sier hun.

Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis reisene ikke er strengt nødvendige. Disse reiserådene vil gjelde i til over påske.

Ekstraordinært statsråd

Erna Solberg opplyste også at regjeringen er i dialog med både Norwegian og SAS for å skaffe fly hvis det blir nødvendig å hente smittevernsutstyr fra Kina til Norge.

Fra nå er det Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen.

Det vil bli holdt et ekstraordinært statsråd mandag for å vedta de nye retningslinjene.

Hyttefolk må dra hjem

Statsministeren sa også i klare ordelag at de som har dratt på hytta, må reise hjem med en gang.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sa hun.

Det kan bli aktuelt å sette inn Sivilforsvaret for å bistå i arbeidet med å få folk til å dra hjem fra hyttene sine.

Les statsministerens tale

Her er hele statsministerens innledning på pressekonferansen (hentet fra regjeringen.no):

Kjære alle sammen!

De siste dagene har vært helt uvirkelige for meg – og sikkert også for alle dere andre. Vi er en situasjon som ingen av oss har vært i.

Det er en situasjonen som får frem mye av det fine i det norske samfunnet, med kreativ hjelp og omsorg for hverandre – selv i en tid hvor vi må holde avstand.

Lørdag for to uker siden var det registrert 15 smittede i Norge. Det er nå nærmere 1000 bekreftede smittede og to er døde. Mine tanker går til deres familie og nærmeste.

Situasjonen er alvorlig og den vil kreve mye av oss alle.

Som jeg har sagt de siste dagene er vi satt på en stor prøve.

Det rammer hverdagen vår.

Det rammer helsevesenet vårt.

Det rammer økonomien vår.

Livene våre er snudd på hodet.

Jeg er både rørt og takknemlig for innsatsviljen til alle som nå gjør en ekstraordinær innsats for samfunnet – for Norge. Tusen takk!

Statsministeren holdt en alvorspreget tale under pressekonferansen lørdag kveld. Foto: NTB Scanpix

Den ekstra innsatsen er først og fremst for å ha et helsevesen som kan gi hjelp til alle de som trenger det – både de som blir syke av viruset eller av andre sykdommer.

På torsdag innførte vi de strengeste tiltakene i fredstid.

Når vi har gjort dette på veldig kort tid kan det være noen ubesvarte spørsmål og tiltak som må justeres.

Det betyr at vi hele tiden må være åpne for å justere og gjennomføre nye tiltak på veien.

Som en konsekvens av de tiltakene som ble gjort på torsdag, så gikk også denne krisen fra å være en helse-krise og en biologisk krise til å bli en nasjonal krise som spenner over alle sektorer.

Derfor vedtok vi fredag å overføre kriseledelsen til Justisdepartementet.

Det vil fortsatt være Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for helsespørsmål, Kunnskapsdepartementet som har ansvar for skoler og barnehager.

Men Justisdepartementet har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen og sikre at det norske samfunnet fungerer best mulig.

Monica Mæland har i dag hatt samordningsmøter med fylkesmennene for å få klart oversikt over hvor de ulike beredskapsutfordringene ligger. De jobber nå med å rydde opp i disse.

Men vi tar også nye helhetlige grep som er nødvendig.

Jeg vil derfor gå gjennom fem nye grep som er eller vil bli iverksatt de nærmeste dagene.

Nummer én: Vi har i dag besluttet å stenge flyplassene våre, stenge havnene våre og vi kommer til å ha utstrakt grensekontroll langs grensen våre.

Dette gjør vi fordi vi ikke ønsker at noen som ikke har en kritisk grunn til å være i Norge, skal komme til landet.

Det var ikke noe vi ønsket, men nå er det nødvendig. Vi gjør det vi må for å beskytte oss mot smitten.

Dette innebærer i praksis at ingen får reise til Norge.

Samtidig trenger vi livsnødvendige varer som mat, medisiner, drivstoff og annet. Forsyning av varer er en samfunnskritisk funksjon og denne vil fortsette over landegrensene.

Nordmenn som er på reise i utlandet skal selvfølgelig få komme hjem. Dere må ta kontakt med deres reise- eller flyselskap.

Vi samarbeider godt med Danmark og har sikret at Nordmenn kan reise gjennom landet selv om de allerede har stengt sine grenser.

Nordmenn som bor fast i utlandet må forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Stengingen vil skje i løpet av de aller nærmeste dagene.

Nummer to: Vi har utløst beredskapsressurser, herunder både personell fra Heimevernet og Sivilforsvaret for å bistå med å gjennomføre tiltakene våre, grensekontroll og ivareta samfunnskritiske funksjoner. Herunder på norske flyplasser hvor de samarbeider med lokalt politi i arbeidet med kontroll, transport og karantenehåndtering.

Numme tre: Vi er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe oss å frakte smittevernutstyr fra Kina til Norge, dersom det skulle åpne seg muligheter for det.

Vi diskuterer også med muligheten for å hente hjem nordmenn i utlandet, men vi ser også at etter hvert som flyplasser stenges ned, kan det være vanskelig.

Det betyr at vi også jobber med ulike lands myndigheter for å sikre nødvendige avtaler for å få dette til.

Nummer fire: Utenriksdepartementet har fastsatt nye offisielle reiseråd hvor de fraråder reise til alle land som ikke er strengt nødvendige.

De rådene gjelder i første omgang fra i dag, til over påske.

Dette får også betydning for hva reiseforsikringen dekker.

Nummer fem: Vi ser at mange reiser til hyttene sine, selv om vi har oppfordret til å ikke gjøre det.

Bakgrunnen er at hyttene ofte ligger i små kommuner som ikke har lege- eller helsekapasitet til å ivareta flere enn sine egne innbyggere.

De som reiser på hyttene gjør det vanskelig for oss og kommunene å ivareta sin viktigste oppgave; liv og helse.

Derfor oppfordrer jeg alle som er på hytten sin om å dra hjem.

Vi vil, hvis nødvendig, bruke Sivilforsvaret til å oppsøke hytter og be folk reise hjem.

Krisen får enorme effekter for norsk økonomi, sykefraværet som følge av karantene har skutt i været, mange foreldre må være borte fra jobb fordi skolene er stengt, og vi må dessverre si at vi forventer titusenvis av permitterte.

Vi ser at selvstendig næringsdrivende og frilansere får inntektsgrunnlaget revet bort over natten.

I går kom den første krisepakken, som vi varslet kun er en begynnelse.

Situasjonen utvikler seg svært raskt.

Vi er i full gang med nye milliardtiltak. De kommer raskt og noen kommer allerede til uken. Tiltakene vil fortsette å komme.

La meg gjøre det helt klart: Vi er villige til å gjøre alt det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små.

I morgen vil jeg møte lederne fra alle partier på Stortinget.

I denne situasjonen står vi sammen om å vedta og gjennomføre nødvendige tiltak for å redde norske jobber og norske arbeidsplasser.

Vi må stå sammen for å ta vare på hverandre. Vi må gjøre hva vi kan for å hindre at smitten sprer seg til dem som er utsatt for å bli syke: Eldre mennesker og folk med underliggende sykdom.

Selv om det betyr at vi ikke kan besøke eldre venner og familiemedlemmer.

Selv om det betyr at barnebarn ikke kan være nær sine besteforeldre.

Barna får ikke spille fotball, voksne får ikke gå på treningssenter. Konserter og teaterforestillinger blir avlyst.

Flere av oss må leve isolert og når vi lever mer isolert, blir det også vanskeligere for dem som er alene. Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre, er kanskje tiden inne for å ringe til hverandre og snakke med besteforeldre, eldre naboer og andre som trenger kontakt.

Dette vil kreve mye av oss, men sammen skal vi klare det.