BLIR SKUFFET: Hilde Anderson, vigsler i Bergen tingrett, forteller at enkelte har planlagt både fest og invitert gjester uten å sjekke om de formelle papirene er i orden før vielsen. - Da blir de jo selvsagt skuffet når de må vente, sier Anderson. BLIR SKUFFET: Hilde Anderson, vigsler i Bergen tingrett, forteller at enkelte har planlagt både fest og invitert gjester uten å sjekke om de formelle papirene er i orden før vielsen. - Da blir de jo selvsagt skuffet når de må vente, sier Anderson. Foto: Paul S. Amundsen

Gifteklare glemmer at de er gift

Bryllupsfesten er planlagt, lokale er bestilt og gjester invitert. Da er det dumt når bruden fortsatt er gift med sin tidligere partner.

— Hvert eneste år får vi noen virkelige hastesøknader om skilsmisse. Som oftest kommer de om sommeren, sier avdelingsdirektør Svein Kornerud hos Fylkesmannen i Hordaland.

At folk skiller seg og gifter seg på ny er ingen uvanlig hendelse i Norge lenger. Men enkelte glemmer det rent formelle før de sier ja til sin nye partner, skriver bt.no.

Utsatte vielsen

For å kunne gifte deg på ny er det en forutsetning at du er skilt fra din eks. At det kan ta tid å ordne, er det ikke alle som kommer på.

— Vi har hatt tilfeller der par som skulle gifte seg utenlands, har reist hjem til Norge for å hente skilsmissepapirene i all hast, sier Kornerud.

For det er fylkesmannen som sørger for at hymens lenker brytes, før du smies inn nye.

— Vi kjenner også til tilfeller der tiden rett og slett ble for knapp. Parene har holdt bryllupsfesten først, og vielsen i etterkant når skilsmissepapirene er klare, sier Kornerud.

Kornerud tror problemene skyldes at folk ikke skjønner at en skilsmisse ikke er gjort over natten.

Første trinn når du skal skille lag er å søke om separasjon, men selv om denne er innvilget, forblir du gift. Først etter ett år, kan du søke om skilsmisse. Kommer det ingen slik søknad, så er du altså ikke fri og frank.

Ingen automatikk

— Enkelte tror at du automatisk blir skilt ett år etter at du har tatt ut separasjon. Men slik er det ikke. Selv om en er separert må en søke om skilsmisse, sier Kornerud.

Han sier at alle må dokumentere at de ikke allerede er gift når de skal gifte seg.

— Og det er nok først da enkelte blir klar over at de formelt sett er gift med sin tidligere partner. Det kan ofte være i seneste laget.

— Hva gjør dere når slike hastesaker kommer inn?

— Vanlig saksbehandlingstid er en måned, kanskje noe lenger på det mest hektiske, men vi prøver å løse slike saker raskest mulig. Det har vel hendt at vi har klart å få løst dette på en dag eller to, dersom alle øvrige papirer som trengs er lagt frem, sier Kornerud.

Han understreker likevel at dette er unntaket, og at de separerte, men gifteklare, ikke kan forvente en slik ekstraservice.

- Blir lei seg

Vigsler i Bergen tingrett, Nina Anderson kjenner også godt til problematikken.

— Vi kan ikke vie noen før vi har fått en prøveattest fra folkeregisteret, men det er det ikke alle som vet. Vi får veldig mange telefoner om dette, sier hun.

For etter at Fylkesmannen har behandlet skilsmissen, er det folkeregisteret i Skatteetaten som til slutt sender bekreftelsen på at du er gifteklar til prest og tingrett.

Anderson sier at det er en del fortvilte par som ta kontakt med dem.

— De blir jo lei seg, men vi sier at det ikke står på oss. I utgangspunktet skal vi ha prøveattesten fra folkeregisteret en uke før vielsen, men vi strekker oss langt når det haster, sier Anderson.

Hun forteller at mange tror at det er tingretten som også ordner med skilsmissen.

— Det er det ikke. Vi har bare den hyggelige oppgaven vi, sier Anderson.

Selv om omfanget av slike saker ikke er veldig stort, understreker både Anderson og Kornerud hos Fylkesmannen at det er veldig fortvilende for dem som opplever dette.

— Budskapet er derfor at alle bør tenke på å få i orden de formelle tingene i god tid før de planlegger nytt giftermål, sier Kornerud.

Er det for tungvint å skille seg? Eller for sløvt å glemme at man er gift? Syng ut i kommentarfeltet!