Ba om reform i Jehovas vitner - ble eksklu­dert etter 56 år som eldste

foto