Etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten bekrefter dette overfor TV 2 etter å etterforsket hvorvidt det ble gjort noe straffbart fra politiets side i saken.

Bakgrunnen for etterforskningen er at Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for å ha voldtatt en person. Den påståtte voldtekten skulle ha funnet sted da han var mindreårig, altså flere år før drapene i Baneheia i 2000.

Saken ble henlagt fordi politidistriktet mente at Andersen måtte være under den kriminelle lavalder. Kvinnen mottok likevel voldsoffererstatning fordi en nemnd anså det klart sannsynliggjort at hun hadde blitt voldtatt.

Andersen benekter voldtekten, som har vært et tema i avhørene politiet i Oslo har gjort med ham i den nye etterforskningen.

Da Viggo Kristiansen forsøkte å få saken sin gjenåpnet, opplyste ikke politiet i Agder om anmeldelse mot Andersen.

I stedet skrev statsadvokat Erik Erland Holmen til Gjenopptakelseskommisjonen at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg, eller har opptrådt voldelig. Kommisjonen ble anbefalt å unngå gjenåpning av saken.

Holmen har senere uttalt at utsagnet var svært uheldig og at han ikke var kjent med anmeldelsen.

Hjelm-Hansen sier at de arbeider med å avdekke om det er blitt begått en straffbar tjenestefeil ved at det «forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for statsadvokaten og Gjenopptakelseskommisjonen».