Beslaglagte billetter, tiltale for svartebørssalg i London og åpen konflikt med Den internasjonale olympiske komité (IOK) er bare noe av det som har skaffet Euroteam overskrifter denne sommeren. Selskapets nettsider ble midlertidig stengt av britiske myndigheter, og muligheten for å ta betalt med kort ble fjernet. Saken har blitt så kostbar at selskapet selv sier det «ligger med brukket rygg».

I en pressemelding påpeker Euroteam at norsk politi har reist til London for å prøve å få levert ut noen av de OL-billettene selskapets kunder ikke har fått. Tollvesenet og politiet har beslaglagt tusenvis av billetter, og Euroteam får dermed verken penger inn eller billetter ut. Og når kundene ikke får billetter, kommer kravene om refusjon.

— Disse kravene er kommet opp i slike summer at det nå er knyttet betydelig usikkerhet til om det overhodet er grunnlag for videre drift. Selskapet har riktignok betydelige erstatningskrav mot aktørene som har forhindret at kundene fikk billettene de har betalt for, men det vil ta lang tid å inndrive disse kravene gjennom rettsapparatet, sier Euroteams advokat Carl Bore. (©NTB)