Forbundet peker på at Øie-utvalgets anbefaling om å øke andelen barnehagelærere har fått bred støtte gjennom høringen.

— I tillegg sier meldingen lite om hva det betyr for kvaliteten at det mangler 4.000 barnehagelærere allerede i dag - og hvilke grep som skal bedre denne situasjonen, mener forbundet.

Ambisjonene er der, men regjeringen vil ikke gjøre det som kan sikre en god barnehage for alle barn nå, mener Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.

— Det er svært vanskelig å oppfylle forventningene og ambisjonene om at barna skal lære og utvikle seg i barnehagen uten flere barnehagelærere, sier Handal. (©NTB)