Mens gjennomsnittsprisen på strøm i perioden 1985-1991 var 45,47 øre per kilowattime, har den vært 42,34 øre fra 1991 og fram til i dag. I prissammenligningen er nettavgiften inkludert, men ikke avgiftene.Til tross for dagens høye strømpriser, har dermed strømutgiftene til en gjennomsnittsbolig blitt redusert med 750 kroner årlig siden dereguleringen i 1991, skriver Nationen.

At prisene er høye nå, viser at markedet fungerer. Det er naturlig at prisene stiger når det er knapphet på et gode, sier informasjonsdirektør Hartvig Munthe-Kaas ved kraftbørsen Nord Pool.