I Fort Bragg, som er basen til eliten av de amerikanske luft— og spesialstyrkene, skal fire soldater i juni og juli ha drept sine koner. Tre av dem var soldater i spesialstyrkene og hadde tjenestegjort i Afghanistan. To av dem begikk senere selvmord mens de to andre ble siktet for drap. Ett av ofrene ble knivstukket 70 ganger.Det amerikanske forsvarsdepartementet anslår at tallet på saker som omhandler vold i hjemmet økte fra 19 av 1.000 ekteskap i 1990 til 26 av 1.000 ekteskap i 1996. Ifølge en rapport publisert av det amerikanske forsvarsdepartementet blir få av voldsmennene straffet i dag.

Militæret investerer enorme summer i hver enkelt soldat, særlig de som tjenestegjør i elitestyrkene. Ledelsen i forsvaret er tilbakeholden med å gjøre noe fordi de vet at antallet soldater ville blitt atskillig redusert hvis de skulle kvitte seg med alle overgriperne, sier sosialantropolog Catherine Lutz ved University of North-Carolina.