Riksadvokaten er dermed uenig med Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund, som vil legge om etterforskningen av anmeldte politifolk ved å opprette et nytt, nasjonalt etterforskningsorgan.I fjor endte bare to av 591 saker i SEFO med tiltale. Mer enn 40 prosent av sakene i SEFO henlegges uten noen form for avhør.

Det finnes ikke belegg for påstander om at flere saker bør avgjøres med tiltale, skriver riksadvokaten i sin uttalelse til Justisdepartementet.

Årsaken til at så mange saker henlegges er sammensatt. Mange av anmeldelsene, anslagsvis 30 prosent, er i realiteten klager over det som oppfattes som kritikkverdig, men ikke er straffbare forhold, skriver Busch.