— Vi har bestilt rapporten for at vi skal få ut noe konkret tallmateriale. Uten dette er det umulig å si om CTI (Carbide Tools International Norge A/S) kan drives videre eller ikke. Vårt primære mål er selvsagt å komme fram til en løsning, sier Kirsten Borge, sjef i næringsselskapet.Rapporten inneholder blant annet salgsanslag og analyser. Dette skal danne utgangspunktet for å finne løsningen for eventuell videre drift.Advance Consulting jobber på sin side med en løsning for CTI. Denne løsningen er uavhengig av næringsselskapet.- Vi har på ingen måte solgt oss til Advance Consulting, og ser etter en best mulig driftsmodell. Finner vi en vi er fornøyd med er vi villig til å skyte inn en god del kapital, sier Borge.Det begynner nå å haste. Mye tyder på at en avgjørelse fattes på næringsselskapets styremøte 13. august.Det var 17. juli i år dørene ble stengt og CTI i Valle og Bykle begjært konkurs. 12 ansatte mistet jobben.