Rundt 20 innsatte skal være på plass når justisminister Anders Anundsen (Frp) åpner Norgerhaven-fengselet onsdag. Fengselet har plass til 242 innsatte.

Av de 112 innsatte som så langt er besluttet å overføre, har 79 selv søkt seg til Norgerhaven, opplyser Kriminalomsorgen. 33 har ikke samtykket, og av disse har åtte personer klaget på flyttevedtaket.

19 av dem som skal overføres, er norske statsborgere. De 93 øvrige er av en rekke forskjellige nasjonaliteter.

Fengselet vil gradvis bli fylt med innsatte i løpet av september og oktober. Kriminalomsorgen har for tiden flere hundre mulige overføringssaker til behandling. Så langt er det besluttet at 110 innsatte ikke skal overføres. For 40 av dem er begrunnelsen at de regelmessig mottar besøk av egne barn i fengselet i Norge, mens 37 av de 110 ikke blir overført fordi de får medisinsk behandling. (©NTB)