ESA åpnet i midten av juli i fjor gransking av støtte til Hurtigruten. Mistanken var at en ekstrabevilgning fra staten på 181 millioner kroner i 2008 var i strid med EØS-avtalen. Onsdag konkluderte ESA med at Hurtigruten har fått ulovlig støtte.— Ekstrabetalingen Norge ga Hurtigruten i 2008 for kjøp av transporttjenester mellom Bergen og Kirkenes, ble ikke innvilget i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. Hurtigruten må betale tilbake enhver overkompensasjon til norske myndigheter, opplyser ESA.

Men overvåkingsorganet tallfester ikke hvor mye av beløpet som er ulovlig og konkurransevridende støtte. Staten får beskjed om selv å beregne beløpet og kreve det tilbake fra Hurtigruten. Staten har mulighet til å ta saken til EFTA-domstolen i Luxembourg, men må likevel starte beregningsarbeidet med en gang. (©NTB)