Prisen «SAE Wright Brothers Medal» deles ut av ingeniørorganisasjonen SAE International – en global medlemsorganisasjon med 128.000 sivilingeniører og andre tekniske eksperter innenfor romfarts-, luftfarts— og bilindustrien. Organisasjonen er det forumet i verden som utsteder flest tekniske standarder for bruk i disse bransjene, opplyser SINTEF på sine nettsider.Prisen er oppkalt etter de amerikanske flypionerene Wilbur og Orville Wright, og tildeles for fremme av «flight technology» enten det handler om luft- eller romfart. Brødrene Wright gjennomførte 17. desember 1903 den første dokumentert vellykkede flyging i et motorfly.

SINTEF-metoden har vært brukt til å påse at astronautene ikke puster inn farlige eller ubehagelige gasser på jobb i den internasjonale romstasjonen. (©NTB)