Politiet har avsluttet de tekniske undersøkelsene på Utøya, og samlet inn en rekke bevis blant tingene som var etterlatt etter skytetragedien.Alle verdigjenstander som smykker, klokker og lignende har blitt tatt vare på for å gis tilbake. Også datamaskiner, mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsmedier er tatt vare på for å sikre eventuelle bevis som eventuelt er lagret på disse.

Gjenstander som er identifisert på navn, blir pakket og sendt til politidistriktene der eieren hører hjemme. Det lokale politiet vil så ta kontakt, slik at eieren kan få tilbake tingene sine.

Uidentifiserte gjenstander blir avfotografert, og bildene sendes til alle politidistrikter i Norge. De som savner eiendeler, kan oppsøke sitt lokale politi og få mulighet til å se gjennom bildene. Gjenstander som blir identifisert på denne måten, vil deretter bli sendt til det aktuelle politidistriktet så de kan leveres tilbake.

Politiet legger ut oppdatert informasjon til overlevende og etterlatte på sine nettsider. (©NTB)