En firedel av dem som bor på mottakene, 668 personer, har bodd der i to år eller mer etter at de skulle ha reist ut. 74 av disse har bodd i Norge i over syv år etter at de skulle ha reist ut. Blant disse er det fem barnefamilier, skriver VG Nett.Opplysningene kommer fram i et notat fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som VG Nett har fått tilgang til.

Statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet sier at de ikke fornøyd med at så mange asylsøkere som kunne vært uttransportert fortsatt befinner seg i landet.

– Jeg skulle gjerne sett at det var færre. Hovedproblemet er at mange asylsøkere ikke selv bidrar til å oppklare sin egen identitet, sier Lønseth.

En tredel av asylsøkerne kommer fra land Norge har returavtaler med, slik at det skal være mulig å sende dem ut. Blant disse landene er Afghanistan, Russland og Irak, der norske myndigheter, diplomater og jurister har brukt store ressurser for å få på plass en slik avtale. (©NTB)