I overkant av 13.600 personer fra 62 til 66 år tok ut alderspensjon fra januar 2011, ifølge Nav. Ved utgangen av første kvartal var fortsatt seks av ti av disse i registrert arbeid, ifølge Arbeidsgiver/arbeidstaksregisteret. – Dette viser at muligheten til å kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen reduseres, har ført til at flere tidligpensjonister enn tidligere har valgt å fortsette i arbeid. Det er bare få måneder siden pensjonsreformen trådte i kraft. Det er for tidlig å si hvor lenge de nye tidligpensjonistene kommer til å fortsette i arbeid, kommenterer seniorrådgiver Ole Christian Lien i Nav.

Andelen av personer i arbeid over 60 år har økt etter innføringen av pensjonsreformen. Økningen har vært særlig stor blant personer over 67 år. For personer under 60 år har andelen sysselsatte være om lag uendret eller gått ned i samme periode.

For aldersgruppen 67–69 år har andelen i arbeid økt fra 15,7 prosent til 16,5 prosent fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011. Dette er en økning på 0,8 prosentpoeng eller rundt 1.000 personer. For aldersgruppen 62–66 år har økningen vært noe mindre. (©NTB)