Hoksrud sier at det er for sent å sørge for omprioritering av midler gjennom politisk behandling når katastrofen inntrer.— Jeg ser for meg et fond på cirka 200 millioner kroner. Det bør være nok til å få på plass de første nødvendige tiltak når naturkreftene overtar kontrollen, sier han.

Han legger også vekt på at et fond vil sikre at utbetalinger etter naturkatastrofer ikke går på bekostning av andre tiltak.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) varslet i NRK tirsdag at bevilgningene til rassikring vil bli økt i Nasjonal Transportplan.

— Vi har lagt inn 1 milliard kroner til rassikring, og dette beløpet vil bli økt ytterligere, forsikret hun. (©NTB)