Restau­ranter må stenge. Tusener blir permit­tert. Men FHI vet lite om hvor mye det bremser smitten.

foto