Økningen gjelder for barn opp til fylte seks år og det er foreslått 413 millioner kroner til tiltaket i statsbudsjettet for 2021. Den totale prislappen blir anslått til 1,1 milliard kroner i året.

– Samlet gir det 7.200 kroner økning over to år, til barnefamilier. I tillegg fikk alle i 2019 en økning i barnetrygden på 1.000 kroner, den første økningen av barnetrygden siden 1996; totalt 8.200 kroner til småbarnsfamilier, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

Med økningen i barnetrygden innfrir regjeringen dermed det de forpliktet seg til i Granavolden-plattformen: Å øke den årlige barnetrygden med 7 200 kroner for barn opp til 6 år.

Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere med barn til gode. Derfor skal Arbeids- og sosialdepartementet heve de veiledende statlige satsene for sosialstønad i kategorien 0–5 år tilsvarende økningen i barnetrygden.