Statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) deltar i et digitalt møte med internasjonale ledere, her ved FNs generalsekretær António Guterres på skjermen, om rettferdig global fordeling av koronavaksiner. Statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) deltar i et digitalt møte med internasjonale ledere, her ved FNs generalsekretær António Guterres på skjermen, om rettferdig global fordeling av koronavaksiner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Solberg om rettferdig forde­ling av koron­avak­siner: – Formi­dabel utford­ring

Det kan vise seg umulig å finne en måte å sikre en globalt rettferdig fordeling av koronavaksiner og medisin, mener statsminister Erna Solberg (H).

Det første høynivåmøtet i rådet som skal sikre en globalt rettferdig fordeling av koronavaksiner, medisiner og testutstyr, gikk av stabelen torsdag. Der diskuterte Solberg saken med FNs generalsekretær António Guterres, EUs utenrikskommissær Ursula von der Leyen og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mandag ble det kjent at Norge sammen med Sør-Afrika er utpekt som ledere av rådet, som skal lede en kjernegruppe av land og internasjonale aktører som ønsker å mobilisere for en rettferdig fordeling av blant annet vaksiner og testutstyr.

– Formidabel utfordring

På møtet framholdt Solberg at verden står overfor en formidabel utfordring, og at det kan vise seg umulig å finne en felles, fast løsning for hvordan ressursene skal fordeles.

– Derfor må vi svare på behovene når og der de oppstår, og vi må gjøre dette sammen. Norge vil jobbe utrettelig for å sikre at felles prinsipper blir fulgt, og at alle land og aktører blir lyttet til, forsikret Solberg.

– Innsatsen vil også være et viktig skritt i å sikre at verden har en bedre beredskap i møte med framtidige pandemier. Ingen er trygg før alle er trygge, slo statsministeren fast.

– Stor anerkjennelse

Rådet er opprettet etter initiativ fra WHO og EU-kommisjonen, og hovedoppgaven for Norge er å drive mobiliseringsarbeidet videre, samt gi råd og støtte når det gjelder testing, vaksine, medisin og helsesystemer.

– Verden har etterspurt en felles innsats for å sikre effektiv og rettferdig innsats mot covid-19. Nå har det materialisert seg gjennom dette rådet, som Norge skal lede sammen med Sør-Afrika, sier Solberg til NTB.

– At Norge får denne rollen, er en stor anerkjennelse av det engasjementet vi har hatt og fortsatt ønsker å ha for å styrke arbeidet med global helse, føyer hun til.