Konsernets resultat ble på 114 millioner kroner før skatt i årets tredje kvartal, mens tilsvarende tall i fjor var 198 millioner.Driftsresultatet viste imidlertid en forbedring fra 314 millioner kroner i fjor til 365 millioner kroner i år.

Driftsinntektene økte fra vel 2,2 milliarder kroner i fjorårets tredje kvartal til 2,9 milliarder kroner i samme kvartal i år. (©NTB)