Advokat Anders Ryssdal, som er Norwegians prosessfullmektig, sier til NTB at en stevning ble levert Asker og Bærum tingrett fredag. Det endelige erstatningsbeløpet er ikke klart — det vil bli avgjort i løpet av rettsprosessen - men Ryssdal peker på at Norwegian tidligere har antydet et erstatningsbeløp på flere hundre millioner kroner.Advokat Ryssdal håper at erstatningssaken kan bli fremmet innen sommeren 2007. Erstatningssaken går på de samme forhold som i straffesaken som Økokrim anla i samme rett på ettersommeren i år - at SAS Braathens etter Økokrims mening foretok ulovlig innsyn i databookingsystemet Amadeus i perioden 2002 til 2005, og at Norwegian skal ha vært påført et økonomiske tap som følge av SAS Braathens i 2004 fikk tilgang til e-post som Norwegian mener var konfidensiell.

SAS Braathens ble 20. september i år frikjent for industrispionasje, men selskapet og en ansatt ble dømt til å betale en bot på henholdsvis 400.000 kroner og 30.000 kroner for å ha brukt informasjonen i e-posten. Både Økokrim og SAS Braathens har anket, og det foreligger ennå ingen rettskraftig dom i disse sakene. (©NTB)