— Vi risikerer å gå fra å være en majoritet i vår egen kommune, til å bli en minoritet også på kommunenivå, sier Hætta til VG. I 12 år har han styrt Kautokeino som representant for Norske Samers Riksforbund. I et forslag til ny kommunestruktur havner Kautokeino sammen med kystkommunene Alta, Loppa og Kvænangen i en storkommune med administrasjon i Alta.

— Vår redsel er at vi vil bli slukt av Alta, og at de samiske interessene blir glemt. 95 prosent av våre innbyggere snakker samisk, og ønsker å kunne bruke samisk i møtet med kommunal forvaltning, sier Hætta. Han viser også til den tette koblingen mellom naturen og samisk kultur, samt samenes spesielle rettigheter til å høste av naturen.

Selv om flertallet ønsker å beholde dagens kommune, tror Hætta en sammenslåing med Karasjok vil være mindre problematisk.

— Hvis vi skal slås sammen, så vil forståelsen for samiske interesser være større i en annen samisk kommune. (©NTB)