Vi har konstatert at det ikke ligger verdier i Finance Credit Groups datterselskaper som er tilstrekkelig til å danne grunnlag for en akkordløsning, og konkurs er derfor naturlig, sier Leif Petter Madsen, lederen i gjeldsnemnda.Skifteretten behandlet fredag en innstilling fra lederen i gjeldsnemnda og styret i Finance Credit Group om at gjeldsforhandlingene i selskapet opphører og at det åpnes konkurs.

Oslo Skifterett åpnet konkurs samme ettermiddag og utnevnte Leif Petter Madsen til bobestyrer.

Gjeldsforhandlingene i Finance Credit Group Norge fortsetter imidlertid videre, og vi arbeider med å avklare verdiene i fordringsmassen, sier Madsen.