Utdanningskomiteen på Stortinget avga tirsdag innstilling om gratisprinsippet i grunnskolen, som innebærer en endring i opplæringsloven. En enstemmig komité slår fast at skolene ikke kan kreve betaling for materiell eller for aktiviteter som foregår utenom skoletiden, hvis aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører undervisningen i samsvar med lov og forskrift. Ingen barn skal måtte bli hjemme fordi foreldrene ikke har råd til å betale for leirskole.Hvis en klasse drar til Oslo for å se et Ibsen-stykke som ledd i norskundervisningen, skal dette være gratis, sier leder i utdanningskomiteen Rolf Reikvam (SV).

Tross gratisprinsippet er det fortsatt rom for frivillig innsats, og det er ikke noe forbud mot å gi gaver til skolen eller å ha klassekasser. Dette er en gråsone for foreldrebetaling som kan være problematisk, mener flertallet i komiteen.