Vi er svært skeptiske til å ta inn media i en så privat situasjon som et sykehusopphold er. Pasienter kan være svært sårbare og føle et press om å være med på opptak. Sykehusene har også en taushetsplikt å ta hånd om, sier leder Reidun Førde i Rådet for legeetikk til Klassekampen.Også fylkeslegen i Bergen, sentralstyret i Legeforeningen og ansatte ved sykehuset har ifølge Klassekampen uttrykt skepsis til TV-prosjektet, som skal skildre livet og hverdagsdramaet på sykehuset.

Førde tror ren merkevarebygging er drivkraften for sykehuset del.

I og med pasientens frie sykehusvalg, kan programmet brukes i arbeidet for å kapre nye pasienter, mener Førde.

Informasjonssjef Bjørn Randers-Pehrson ved Haukeland Sykehus sier sykehuset har inngått en omfattende avtale med NRK, som skal ivareta de ansatte og pasientenes rettigheter. Ingen skal presses til å delta, og alle kan til enhver tid trekke seg fra deltakelse.

Randers-Pehrson avviser ikke at serien kan være god PR for sykehuset.

Alle store bedrifter har i dag et behov for å profilere seg. Programserien er ment å gi et balansert bilde av sykehuset, et tverrsnitt av alle aktiviteter som til sammen utgjør et stort sykehus. Vi vil ha mer fokus på personalet enn pasientene, sier Randers-Pehrson.