Det sa utenriksminister Jan Petersen (H) i sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.Styrkene skal ikke gå inn som en del av stabiliseringsstyrken ISAF, men være under amerikansk ledelse. Planen er å ha styrkene i Afghanistan i et halvt år.

— Etter at NATO overtok ISAF-styrken i 2003, har vi prioritert å bidra til denne. Samtidig er vi nå i en situasjon hvor et norsk bidrag til Operation Enduring Freedom ikke vil gå ut over vår deltakelse i NATOs operasjon. Norsk deltakelse i OEF vil primært ha som sikte å bekjempe internasjonal terrorisme og samtidig bidra til å skape den sikkerhet og trygghet i Afghanistan som er en forutsetning for at den NATO-ledede operasjonen ISAF skal få fortsette sin utvidelse, sa Petersen. (©NTB)