Konsernets driftsresultat var i 2004 på 6,6 milliarder kroner, en nedgang fra 7,5 milliarder kroner året før. For fjerde kvartal i fjor var driftsresultatet på minus 1.019 millioner kroner. Nedskrivninger knyttet til virksomhet i Danmark og Sverige og økte investeringer i fjerde kvartal forklarer det svakere driftsresultatet.Omsetningen for Telenor-konsernet økte imidlertid i fjor. Driftsinntektene endte på 61,3 milliarder kroner, sammenlignet med 53,1 milliarder kroner i 2003. — Vi har hatt rekordhøy kundevekst i flere markeder, noe som gir et godt utgangspunkt for framtidig resultatutvikling, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en pressemelding.

Telenor har 2.645.000 mobilabonnenter i Norge. Veksten i fjor utgjorde 281.000 abonnementer. Antall ADSL-abonnementer økte fra 149.000 i 2003 til 326.000 ved utgangen av fjoråret.

En stadig større andel av konsernets driftsinntekter kommer nå fra virksomhet utenfor Norge. (©NTB)