Tall fra Vernepliktsverket viser at frafallet blant norske menn i vernepliktig alder aldri har vært så høyt som de siste årene.I 2001 ble 29.157 innkalt til tjeneste. Av disse ble 18.544 klassifisert som tjenestedyktige, 14.282 møtte opp til tjeneste, men bare 11.903 fullførte.

I fjor ble 29.542 innkalt. Av disse ble 21.753 vurdert som tjenestedyktige, 13.005 møtte opp til tjeneste. Foreløpige tall viser at i underkant av 11.000 fullførte tjenesten.

Leder Marit Nybakk (Ap) i Stortingets forsvarskomité mener det er urovekkende få som gjennomfører førstegangstjenesten. Hun registrerer også at det er en langt større andel ungdom fra Bygde-Norge som gjennomfører førstegangstjenesten, i forhold til ungdom fra byene.

Vi er nødt til å få en jevnere geografisk fordeling på dem som gjennomfører førstegangstjenesten. Samtidig må det legges mer til rette for at verneplikten blir attraktiv for dem som innkalles, sier Nybakk til Adresseavisen.

I løpet av våren skal Forsvarsdepartementet legge frem en stortingsmelding med forslag på hva som kan gjøres for å styrke verneplikten. Nybakk ser fram til behandlingen av meldingen i Forsvarskomiteen

Det haster med å få gjennomført tiltak som styrker verneplikten. Samtidig er det viktig å få en annen utvelgelsesmetode på sesjon enn dagens ordning. Målet er å få inn de beste og mest motiverte rekruttene, sier Marit Nybakk.