OSLO: – Håpet vårt er at det blir et fullt skille. Det kan imidlertid virke på debatten som går nå at det bare blir en endring i retning av et fullt skille, sier generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund til NTB.

Forbundet kan leve med at det ikke blir et fullt skille i denne omgang. Det verste for humanetikerne er at løsningen blir som i dag – at staten skal styre Den norske kirke, opplyser generalsekretæren.

– Vi ønsker oss en livssynsnøytral stat. Det betyr ikke at alle tros— og livssyn skal fjernes, men at staten skal være objektiv i slike spørsmål. Samtidig må samfunnet ellers blomstre av ulike trosretninger, sier Mile.

Human-Etisk Forbund mener Den norske kirke selv må få utnevne sine biskoper. Generalsekretæren er ikke bekymret for at Kirken blir mer konservativ av det.

– Vi må jo håpe at slike utnevnelser skjer på den måten som medlemmene ønsker. En kirke som ikke følger sine medlemmers ønske, vil slite med å eksistere, sier Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.