Brende møtte sin russiske kollega Sergej Lavrov under 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark lørdag. De to møttes sist i januar, før maktskiftet i Ukraina, Russlands annektering av Krim og konflikten i Øst-Ukraina.

— Jeg videreformidlet til Lavrov at vi mener Russland sitter med nøkkelen i Ukraina, hvor Russland kan bidra til en avvæpning av de prorussiske separatistene, sier Brende til NTB.

— Dette har Lavrov sin versjon av, så vi brukte litt tid på en meningsutveksling der, før vi gikk inn på andre viktige temaer, sier han.

Brende mener avspenning i Øst-Ukraina betinger at Russland respekterer Ukrainas grenser og trekker ut alle russiske soldater i landet, slik at det ikke blir «lovløse tilstander» i Øst-Ukraina.

Samtidig er han, til tross for vestlige sanksjoner og russiske mottiltak, opptatt av å videreføre norsk-russisk samarbeid på områder som folk-til-folk-utveksling, søk og redning i nord, fiskeri, atomsikkerhet og miljø. (©NTB)