— Skal du bli en rik næringslivstopp, bør du ha superrike foreldre. Sannsynligheten for å bli dette øker nemlig med foreldrenes formue og inntekt, sier sosiolog Marianne Nordli Hansen ved UiO til Forskning.no.

Hun har undersøkt gründere som har havnet blant landets 1 prosent rikeste. Selv om denne formuen er skapt på egen hånd, kommer mange i denne kategorien fra rike familier.

Nordli Hansens forskning finner at det er langt viktigere å ha rike foreldre, enn for eksempel tekniske ferdigheter. Utdanning spiller også en rolle, men da særlig økonomisk utdanning og ikke tekniske utdanninger. (©NTB)