Barn født tidlig på året gjør det bedre på skolen

Elever som er født sent på året, går ut av grunnskolen med dårligere karakterer enn andre elever og får lavere score på nasjonale prøver, ifølge en ny analyse.

Publisert

Norske skoleelever som er født tidlig på året, gjør det bedre enn dem som er født sent på året, ifølge Utdanningsdirektoratet. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  • NTB

Analysen ble lagt fram av Utdanningsdirektoratet onsdag.

Der kommer det også fram at fødselsmåned kan påvirke valg av videregående skole, samt at elever som er født sent på året, sjeldnere velger studieforberedende utdanningsprogram.

Rapporten understreker at forskjellene reduseres desto eldre elevene blir, og den gir ikke grunnlag for å si hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt.

Sanner: Trengs et løft

Analysen viser at det fortsatt trengs et løft for tidlig innsats i skolen, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi vil flytte kompetansen nærmere barna slik at flere får hjelp av faglærte, og med de nye læreplanene fra neste skoleår vil elevene møte en mer praktisk og utforskende hverdag og mer læring gjennom lek for de yngste elevene, sier Sanner.

Regjeringen vil prøve ut ulike ordninger og modeller for mer fleksibel skolestart, men skolen må likevel være klar for alle elever, understreker Sanner.

Relative alderseffekter

Det er ikke første gang fenomenet blir belyst. Forskjeller i fødselsdato innenfor samme årskull kalles relative alderseffekter innen forskning.

Puberteten visker ut mange forskjeller, men tidlig testing i skolen kan skape varige forskjeller. Forventninger skapt av prestasjoner i tidlig alder blir hengende ved elever som en form for stigmatisering, skrev to forskere i en kronikk i Aftenposten i fjor.

I 2011 belyste A-magasinet det samme problemet i idretten. En sterk overvekt av spillerne som ble plukket ut til aldersbestemte landslag i fotball, var født tidlig på året.

Utsatt skolestart

Gunn Iren Gulløy Müller, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), mener det er akkurat det samme i skolen som i idretten. Men konsekvensene er større.

– Hvis man ikke blir fotballproff fordi man er født sent på året, så er det trist. Men alle skal leve av en utdanning. Derfor er det vanvittig mye viktigere i skolen enn i idretten, sier Müller.

FUG mener at fremskutt og utsatt skolestart må vurderes som et tiltak. Da vil man få barn fra tre årskull på samme klassenivå. Men det vil kreve mye større fleksibilitet.

– Tilfellet for mange er at det å være født sent på året er en hemsko. Med fremskutt og utsatt skolestart blir hvert enkelt barn sett og kan oppleve utfordring og mestring på det nivået de er på, sier Müller.

Publisert