KrF er et parti som over tid har løftet fram alkohol- og ruspolitikk. poengterer Actis. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix KrF er et parti som over tid har løftet fram alkohol- og ruspolitikk. poengterer Actis. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kamp mot alkohol ikke nevnt i KrFs nye program

Alkohol nevnes ikke med ett ord i det lokalpolitiske manifestet som KrF skal vedta under landsmøtet over påske. Organisasjonen Actis er skuffet.

Ifølge Vårt Land har utkastet passert KrFs landsstyre uten reaksjoner. Arbeidet er ledet av Ingelin Noresjø, som sier det er et «godt spørsmål» hvorfor ikke alkohol er nevnt, men understreker at poenget ikke har vært å lage et sentralt styrt program.

– Det er ikke alle områder i politikken som har fått plass. Det var avsatt tre uker til å arbeide fram manifestet. At alkohol er utelatt, var ikke noe bevisst valg. KrFs gode, restriktive alkoholpolitikk ligger selvsagt fast, selv om det ikke er spesifikt nevnt. I formuleringene rundt å skape en trygg oppvekst for barn og unge ligger dette implisitt, sier Noresjø.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis, en paraplyorganisasjon for rusfeltet, betegner det som skuffende og tankevekkende at alkohol ikke er viet noe eget punkt.

– KrF er et parti som over tid har løftet fram alkohol- og ruspolitikk. Partiet har vært motvekt når man lokalt skulle balansere mellom nærings- og folkehelseinteresser for eksempel i behandling av skjenkesaker, og der er presset fra næringsinteressene ofte stort. Derfor forventet vi at alkoholpolitikken hadde en plass i et slikt politisk dokument, sier hun.