Dette er ikke et brød, men en konditorvare, har irsk høyesterett slått fast. Dette er ikke et brød, men en konditorvare, har irsk høyesterett slått fast. Foto: Charles Krupa/AP/NTB

Irsk høyesterett: Subway-brød kan ikke kalles brød

Irsk høyesterett har slått fast at brødet som blir solgt av hurtigmatkjeden Subway, har så mye sukker i seg at det ikke kan kalles brød.

Det kom høyesterett fram til da den behandlet en skattetvist mellom selskapet som driver merkevaren i Irland, og staten. Subway mener sandwichene de selger ikke utløser krav om moms.

Dette er derimot høyesterett ikke enig i. De slår fast at brødet i sandwichene inneholder så mye sukker at det ikke faller inn under reglene for hovednæringsmidler, som brød er kategorisert som.

– Det er ingen tvil om at brødet Subway bruker i sine varme sandwicher har et sukkerinnhold på ti prosent av melinnholdet i deigen, og dermed overskrider grensen på to prosent, heter det i dommen.

Retten mener derfor at brødet til Subway heller må regnes som konditorvarer.

Subway har over 38.000 utsalgssteder rundt om i verden, 47 av dem ligger i Norge.

I Agder har kjeden fem restauranter, tre i Kristiansand og to i Arendal.