– Færre myndighetsnivåer, en klar ansvars- og oppgavefordeling, og færre straffegjennomføringsenheter vil bidra til å styrke det lokale nivået og gi en bedre og mer helhetlig straffegjennomføring og samtidig sikre likebehandling i kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I dag er kriminalomsorgen delt inn i tre nivåer, med Kriminalomsorgsdirektoratet på topp, fem regioner som mellomnivå og fengsler, overgangsboliger og andre enheter lokalt.

Regjeringen vil i stedet organisere sektoren lokalt i tolv straffegjennomføringsenheter med ansvar for straffegjennomføring både i fengsel og i samfunnet og to enheter for å ivareta fellestjenester. Hoveddelen av ressursene flyttes fra dagens regionadministrasjoner til de lokale enhetene. Kriminalomsorgsdirektoratet vil få redusert antall årsverk etter omorganiseringen, opplyser departementet.