Kommunalminister Erna Solberg innkalte partene i formiddag.Grunnen er rapporter fra Statens helsetilsyn om at streiken ved enkelte sykehjem kan gå ut over liv og helse. Helsetilsynet skal særlig ha uttrykt bekymring for forholdene ved streikerammede sykehjem i Trondheim.

Norsk Helse— og Sosialforbund (NHS) og Norsk Kommuneforbund tok sist uke 65 medlemmer ved private sykehjem ut i streik, etter at meklingen med Servicebedriftenes Landsforening ikke førte fram. Kravet var at ansatte i private sykehjem skulle tjene like mye som offentlig helseansatte.

Det er ikke dårligere lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer som skal sørge for at de private arbeidsgiverne vinner anbud, slår forbundslederne Tove Stangnes i NHS og Jan Davidsen i Kommuneforbundet fast.

De mener forbundene har gjennomført en ansvarlig streik for anstendige lønns og arbeidsvilkår for sine medlemmer i konkurranseutsatte virksomheter.

Streiken har synliggjort den dårlige bemanningen på sykehjemmene. Vi etterlyser den samme årvåkenheten fra myndighetenes side når det ikke er streik. I det daglige fører sykdom og andre uforutsette hendelser til at bemanningen på mange sykehjemsavdelinger ofte kan ligge under helgebemanning, men da er det ingen som reagerer, sier de to forbundslederne.

De oppfordrer Statens helsetilsyn til å følge nøyere med på den daglige bemanningen både i private og kommunale sykehjem.