Valget gjør slutt på president Daniel arap Mois 24 år lange eneveldige styre.