Av hensyn til blant annet fiskeri og fugleliv avslo i fjor Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) søknaden fra Siragrunnen AS om å få bygge en vindpark utenfor Åna-Sira på kommunegrensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Nå ligger saken hos Olje- og energidepartementet, skriver Fædrelandsvennen.

Prosjektet vil ifølge avisen gi investeringer på 4,5 milliarder kroner. I tillegg er det ventet å gi store ringvirkninger. I Farsund planlegges det å investere 200 millioner kroner for å bygge en fundament- og installasjonsfabrikk for offshorevindmøller.

— Med nedgangstidene i oljeleverandørindustrien er det viktigere enn noen gang at sentrale myndigheter legger forholdene til rette for ny næringsvirksomhet og etablering av arbeidsplasser, sier Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen som er optimistisk etter å ha hatt møte med fiskeriminister Per Sandberg (Frp). (©NTB)