Foreløpig har elleve norske kommuner besluttet å slå seg sammen til fem nye. Prislappen for disse sammenslåingene, i form av bevilgninger fra Kommunal— og moderniseringsdepartementet, er på 225 millioner kroner. Det stilles ikke krav til bruk av midlene, og kommunene må ikke levere inn søknad om hva de trenger, skriver Nationen.

— Med en omfattende kommunereform var det ønskelig å gjøre dekningen av engangskostnader ved en sammenslåing mer forutsigbar for kommunene og unngå mange og tidkrevende søknadsprosesser, sier seniorrådgiver Helge Kvandal i kommunaldepartementet til avisen.

Engangsstøtten til sammenslåtte kommuner er standardisert til 20 millioner kroner, en sum som kan øke avhengig av antall kommuner og innbyggere. I tillegg kommer reformstøtte på mellom 5 og 30 millioner, samt 2 millioner kroner i hurtigløp-støtte til de fem første kommunene.

— Støtten er en anerkjennelse av at kommunene har jobbet effektivt og godt for å komme raskt i mål, og at dette gir merverdi for andre kommuner, sier Kvandal.

For eksempel får Larvik og Lardal, som blir én kommune, 52 millioner kroner i ferske midler. Av disse er 25 millioner til engangskostnader, 25 millioner i reformstøtte og 2 millioner for hurtigløp. (©NTB)