Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) har innkalt til en pressekonferanse mandag ettermiddagen. I invitasjonen varsler hun endringer i Luftfartstilsynets ledelse, men sier ingenting om hvem endringene berører. Etter det NTB erfarer, er det luftfartsdirektøren selv som fratrer sin stilling.

Det har vært mye strid om flyttingen av tilsynet til Bodø, og Skogstad har foreslått en deling av Luftfartstilsynet mellom Bodø og Oslo.

Denne måneden mottok samferdselsministeren en kritisk rapport fra Havarikommisjonen som konkluderer med at tilsynet ikke fungerer tilfredsstillende, og at det er stor mangel på fagfolk i kjerneområder i virksomheten.

Etter to måneder med utlysninger av 74 stillinger i Bodø er bare 20 besatt. (©NTB)