OSLO: – Den økende mangelen på arbeidskraft er alvorlig. Den viktigste økonomiske saken i månedene framover er å få snudd denne trenden og å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, sier Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner til NTB.

I forbindelse med at Høyre presenterer sitt alternative budsjett onsdag legges det fram en handlingsplan for økt tilgang på arbeidskraft. Blant forslagene er å oppheve overgangsreglene som gjelder for arbeidstakere fra de nye EU-landene, at nye AFP-pensjonister på 62 og 63 år må betale hel trygdeavgift og en inkluderingspolitikk som trekker marginale grupper inn i arbeidsmarkedet.