Begrunnelsen for at Ptil trekker seg er utilfredsstillende informasjonsflyt og behov for å understreke roller og ansvar, heter det i en pressemelding fra tilsynet.Livbåtprosjektet ble etablert etter påtrykk fra Ptil etter problemer med fritt fall-livbåter under testing. (©NTB)