• Populær i gjengen eller ikke? Det kan være en av forklaringene på hvorfor noen barn får flere infeksjoner enn andre. (Arkivfoto) FOTO: Stein Bjørge

Upopulære barn har litt større risiko for å få infeksjoner i barnehagen

Populære barn er mindre utsatt for å få infeksjoner enn mer upopulære barn, ifølge en ny, norsk studie.