I dag er det seks ganger så mange hester her i landet som det var på 50-tallet. Den nye landsomfattende aksjonen «Hest i Trafikken» skal gjøre møtet mellom dyr, fartøy og mennesker tryggere.

– Jeg har selv opplevd biler i full fart forbi meg med hest ute i trafikken. Denne aksjonen er det superviktig å stille opp for, sier Märtha Louise til Nationen.

Hun mener det er problematisk at både trafikkbildet og antall hester i tettbygde strøk har økt samtidig som trafikkreglene for hest ikke har blitt oppdatert.

Kampanjens prosjektleder Hallvard Krislok, fremhever at det finnes om lag 120.000 hester i Norge i dag, mens det kun var 20.000 hester i Norge da trafikkreglene ble utarbeidet på 1950-tallet.

– Den gangen var jo hesten fortsatt et viktig arbeidsredskap. Over to generasjoner senere er det hobby- og fritidsbruk som preger hesteholdet, sier Krislok som i tillegg til å lede aksjonen også er leder i Trøndelag Hesteeierforening.

– Det er stort paradoks at i regjeringens nullvisjon i trafikken er både syklister, gående og hele trafikkbildet belyst, mens hesten ikke er nevnt med et komma, sier han til avisen.