EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso vil fredag anbefale at forhandlingene med regjeringen i Zagreb blir fullført. Det betyr at også de fire gjenstående av til sammen 35 såkalte forhandlingskapitler fullføres.Anbefalingen betyr ifølge nyhetsbyrået Reuters at Kroatia har passert et viktig hinder på veien mot EU-medlemskap. Det blir nå opp til regjeringene i de enkelte EU-landene å avgjøre om forhandlingene kan fullføres i løpet av de kommende ukene.

— Hvis Kommisjonen mener Kroatia har gjort det landet må for å komme inn i EU, må vi gå videre til neste skritt. Dette er den alminnelige oppfatningen i dagens medlemsland, sier en diplomat som ber om å få være anonym, til nyhetsbyrået AFP.

Blant spørsmålene som ennå ikke er endelig løst, nevnes reformer av det kroatiske rettsvesenet, kamp mot korrupsjon og behandling av krigsforbrytersaker knyttet til krigen på Balkan på 1990-tallet. En viktig enkeltsak er omstrukturering av statseide skipsverft. (©NTB)