Faremo sa blant annet at alle departementene har ansvaret for å utpeke risiko og sårbarhet i egen sektor.

— Jeg skal påse at samtlige følger opp dette ansvaret. Allerede 1. oktober skal de levere en rapport med klare prioriteringer og klare målsettinger, sa Faremo.

Hun sa at rapporten skal omhandle både beredskapsplaner, øvelser og kartlegging av mulige terrormål innenfor hvert enkelt departements sektor. Justis- og beredskapsministeren sa også at hennes departement igjen skal underlegges tilsyn, av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (©NTB)