— En ekstremt sen vår på toppen av fjorårets sammenbrudd i smågnagerbestanden har ført til at årets produksjon av rypekyllinger har slått helt feil, sier seniorforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Adressa. Frykten hans er en halvering av neste års hekkebestand.

Ettersom snøen lå unormalt lenge i vår, kom hekkesesongen seint i gang. Resultatet er blitt klekking av svært få kyllinger. Kyllingene er fortsatt veldig små og puslete, og de aller fleste såkalte pipkyllingene vil trolig ikke klare seg gjennom høsten og vinteren.

— Problemene med den sene snøsmeltingen førte til sen egglegging. Få områder smeltet såpass mye at rypa kunne legge egg på bare flekker. De uvanlig tallrike eggrøverne ble en dobbelt negativ belastning, fordi de mye lettere finner eggene under slike forhold, sier Pedersen.

Han mener forvaltningen står overfor flere dilemmaer når det gjelder rypejakta.

— Når produksjonen svikter nesten fullstendig, vil jakt føre til at man belaster stamfuglbestanden, som i denne sammenheng er selve egenkapitalen. Nå er bestanden så dårlig at selv ikke en totalfredning av rypene i hele Norge vil gi noen garanti for at den ikke går ytterligere ned neste år, sier Pedersen som oppfordrer til tilbakeholdenhet: to uker med knallharde kvoter. (©NTB).