Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å sette av over 1,5 milliarder kroner til tunnelsikring. Men budsjettforhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre endte med at 245 millioner kroner av dette beløpet forsvant fra potten, skriver Nationen.

— Vi ser med forundring på at regjeringen kuttet i bevilgningene til tunnelsikkerhet. Det var kutt vi i Ap ikke stilte oss bak. Vi ville bevilget de pengene også, fordi vi er opptatt av å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Slike kutt sinker den prosessen, sier stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) i Stortingets transportkomité.

Bussbrannen i Gudvangatunnelen viser at regjeringen prioriterte feil, mener Tung. Hun viser til at rundt 200 tunneler over hele landet ikke tilfredsstiller EUs sikkerhetsforskrifter. Gudvangatunnelen, der fire kinesiske turister ble lettere skadd da en svensk buss tok fyr tirsdag, er blant disse tunnelene.

Overfor NTB kaller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Tungs fremstilling av saken som snudd på hodet.

— Det er riktig at regjeringen foreslo ytterligere 250 millioner kroner i tunnelvedlikehold, slik Nationen skriver. De midlene ble overført til jernbanebudsjettet i Stortingets forhandlinger. Men det er surrealistisk å fremstille dette som om man ikke satser særlig på tunnelsikring. Bevilgningen har økt med over 1 milliard kroner under dagens regjering, og er fem ganger større enn den rødgrønne bevilgningen i 2013, sier Solvik-Olsen til NTB. (©NTB)