Det er det største fallet på 40 år, ifølge tall fra amerikanske helsemyndigheter.

14,1 millioner voksne fikk helseforsikring i perioden oktober 2013 til mars i år. Det gjorde at andelen amerikanere som står som står uten helseforsikring, falt fra 20,3 prosent til 13,2 prosent, ifølge myndighetene.

Helsereformen, populært kalt Obamacare, skal gjøre helseforsikring mer tilgjengelig for fattige amerikanere.

Obamacare ble vedtatt i 2010, men på grunn av massiv motstand i Kongressen ble ikke tiltakene iverksatt før 2014. Reformen gjør det obligatorisk for de aller fleste amerikanske statsborgere å ha en helseforsikring. (©NTB)